2 часть Проекта Закона о повышении штрафов за браконьерство.


 

Вторая часть.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства

______________________________________________

20) у статті 70:

Назву і абзац перший викласти в такій редакції:

«Стаття 70. Самовільна заготівля сіна та випасання худоби, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід

Самовільна заготівля сіна та випасання худоби на лісових ділянках, землях сільськогосподарського призначення, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід і т.ін. на ділянках, де це заборонено або допускається тільки за лісовими квитками»;

в абзаці другому слова «від одного до трьох» замінити словами «від п’яти до п’ятнадцяти», а слова «від трьох до семи» замінити словами «від п’ятнадцяти до тридцяти п’яти»;

в абзаці четвертому слова «від одного до трьох» замінити словами «від п’яти до п’ятнадцяти», а слова «від трьох до семи» замінити словами «від п’ятнадцяти до тридцяти п’яти»;

 

21) в абзаці другому статті 71 слова «від трьох до семи» замінити словами «від п’ятнадцяти до тридцяти п’яти»;

 

22) в абзаці другому статті 72 слова «від п’яти до восьми» замінити словами «від двадцяти п’яти до сорока»;

 

23) статтю 73 викласти в такій редакції:

«Стаття 73. Засмічення, знищення або пошкодження лісів побутовими і промисловими відходами

Засмічення лісів побутовими і промисловими відходами, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п’ятнадцяти до тридцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Знищення або пошкодження лісів внаслідок забруднення хімічними та радіоактивними речовинами, виробничими і побутовими відходами, стічними водами, іншими шкідливими речовинами, підтоплення, осушення та інших видів шкідливого впливу, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від тридцяти до семидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невжиття заходів щодо попередження засмічення лісів чи його ліквідації – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

 

24) у назві статті 74 і абзаці першому слова «державного лісового фонду» замінити словами «на ділянках лісового фонду України»; в абзаці другому слова «від одного до трьох» замінити словами «від п’яти до п’ятнадцяти», а слова «від трьох до семи» замінити словами «від п’ятнадцяти до тридцяти п’яти»;

 

25) в абзаці другого статті 75 слова «від одного до трьох» замінити словами «від п’яти до п’ятнадцяти», а слова «від трьох до семи» замінити словами «від п’ятнадцяти до тридцяти п’яти»;

26) в абзаці другому статті 76 слова «від одного до трьох» замінити словами «від п’яти до п’ятнадцяти», а слова «від трьох до семи» замінити словами «від п’ятнадцяти до тридцяти п’яти»;

27) у статті 77:

в абзаці другому частини першої слова «від одного до трьох» замінити словами «від п’яти до п’ятнадцяти», а слова «від трьох до десяти» замінити словами «від п’ятнадцяти до п’ятдесяти»;

абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

«Знищення або пошкодження лісу внаслідок підпалу або недбалого поводження з вогнем, порушення інших вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, -»

в абзаці другому частини другої слова «від трьох до десяти» замінити словами «від п’яти до п’ятдесяти», а слова «від семи до дванадцяти» замінити словами «від тридцяти п’яти до шістдесяти»;

28) у статті 78:

абзац другий викласти в такій редакції:

«тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від двадцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»; 

29)в абзаці другому статті 78-1 слова «від п’яти до семи» замінити словами «від двадцяти п’яти до шістдесяти»;

30) у статті 79:

в абзаці другому вилучити слова «попередження або», а слова «від п’яти до восьми» замінити словами «від двадцяти до сорока»;

в абзаці четвертому слова «від п’яти до восьми» замінити словами «від двадцяти до сорока

31) у статті 79-1:

в абзаці другому слова «від одного до п’ятнадцяти» замінити словами «від п’яти до сімдесяти п’яти», а слова «посадових осіб – від п’яти до двадцяти» замінити словами «посадових осіб та фізичну особу-підприємця – від двадцяти п’яти до дев’яноста»;

32) в абзаці другому статті 80 слова «від двох до трьох» замінити словами «від десяти до двадцяти»;

33) в абзаці другому статті 81 слова «від одного до трьох» замінити словами «від п’яти до п’ятнадцяти»; 

34) абзац перший статті 82 після слів «використання відходів» доповнити словами «перевищення лімітів на розміщення відходів»; в абзаці другому слова «від одного до п’яти» замінити словами «від п’яти до двадцяти п’яти», а слова «від п’яти до восьми» замінити словами «від двадцяти до сорока»;

35) в абзаці другому статті 82-1 слова «від трьох до п’яти» замінити словами «від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти»;

36) в абзаці другому статті 82-2 слова «від трьох до п’ятнадцяти» замінити словами «від п’ятнадцяти до сімдесяти п’яти»;

37) в абзаці другому статті 82-3 слова «від трьох до п’яти» замінити словами «від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти»;

38) в абзаці другому статті 82-4 слова «від двох до п’яти» замінити словами «від десяти до двадцяти п’яти»;

39) в абзаці другому статті 82-5 слова «від двох до п’яти» замінити словами «від десяти до двадцяти п’яти»;

40) в абзаці другому статті 82-6 після слів «посадових осіб» додати слова «та фізичну особу-підприємця»; слова «від двох до п’яти» замінити словами «від десяти до п’ятнадцяти»;

41) у назві статті 83 та у першому абзаці після слова «зберігання» додати слово «реалізації»; в абзаці другому слова «від трьох до семи» замінити словами «від п’ятнадцяти до тридцяти п’яти», а слова «від семи до десяти» замінити словами «від тридцяти п’яти до п’ятдесяти»; 

42) у статті 85:

в абзаці другому слова «від двох до двадцяти» замінити словами «від десяти до тридцяти», а слова «від десяти до тридцяти» замінити словами «від сорока до сімдесяти»;

в абзаці четвертому слова «від двадцяти до сорока» замінити словами «від тридцяти до п’ятдесяти», а слова «від тридцяти до п’ятдесяти» замінити словами «від п’ятдесяти до девяноста»;

в абзаці шостому слова «від двох до десяти» замінити словами «від десяти до тридцяти», а слова «від десяти до тридцяти» замінити словами «від сорока до сімдесяти»;

в абзаці восьмому слова «від двадцяти до сорока» замінити словами «від тридцяти до п’ятдесяти», а слова «від тридцяти до п’ятдесяти» замінити словами «від п’ятдесяти до девяноста»;

в абзаці десятому слова «від десяти до двадцяти» замінити словами «від тридцяти до п’ятдесяти», а слова «від двадцяти до тридцяти» замінити словами «від п’ятдесяти до девяноста»;

43) у статті 85-1:

у назві статті слова «виготовлення та збут» замінити словами «Виготовлення або збут»;

в абзаці другому слова «від трьох до семи» замінити словами «від п’ятнадцяти до тридцяти п’яти»;

44) в абзаці другому статті 86-1 слова «від одного до шести» замінити словами «від п’яти до тридцяти», а слова «від п’яти до восьми» замінити словами «від двадцяти ти п’яти до сорока»;

45) у статті 87:

в абзаці другому слова «від трьох до п’яти» замінити словами «від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти», а слова «від п’яти до семи» замінити словами «від двадцяти п’яти до тридцяти п’яти»;

в абзаці четвертому слова «від п’яти до семи» замінити словами «від двадцяти п’яти до тридцяти п’яти»;

46) в абзаці другому статті 89 слова «від трьох до семи» замінити словами «від п’ятнадцяти до тридцяти п’яти»;

 47) у статті 90-1:

в абзаці другому слова «від п’яти до восьми» замінити словами «від двадцяти п’яти до сорока», а слова «від семи до десяти» замінити словами «від тридцяти п’яти до п’ятдесяти»;

в абзаці четвертому слова «від п’яти до восьми» замінити словами «від двадцяти п’яти до сорока», а слова «від семи до десяти» замінити словами «від тридцяти п’яти до п’ятдесяти»;

48) в абзаці другому статті 91 слова «від трьох до восьми» замінити словами «від п’ятнадцяти до сорока», а слова «від п’яти до десяти» замінити словами «від двадцяти п’яти до п’ятдесяти»;

49) в абзаці другом статті 91-1 слова «від трьох до п’яти» замінити словами «від двадцяти п’яти до сорока», а слова «від чотирьох до семи» замінити словами «від тридцяти п’яти до п’ятдесяти»;

50) в абзаці другому статті 91-2 слова «від одного до шести» замінити словами «від п’яти до тридцяти», а слова «від трьох до десяти» замінити словами «від п’ятнадцяти до п’ятдесяти»;

51) в абзаці другому статті 91-3 слова «від двох до п’яти» замінити словами «від десяти до двадцяти п’яти»;

52) в абзаці другому статті 91-4 слова «від трьох до десяти» замінити словами «від п’ятнадцяти до п’ятдесяти»;

53) в абзаці другому статті 153 слова «від одного до трьох” замінити словами «від п’яти до п’ятнадцяти», а слова «від трьох до семи» замінити словами «від п’ятнадцяти до тридцяти п’яти»; 

54) в абзаці другому статті 188-5 слова «від п’яти до десяти» замінити словами «від п’ятдесяти до семидесяти», а слова «від десяти до тридцяти» замінити словами «семидесяти до девяноста»;

55) статтю 239 викласти в такій редакції:

«Стаття 239. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів 

Органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань водного господарства в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням правил використання, охорони водних ресурсів, передбачені статтями 48, 59, 59-2 – 59-5, 60, 61 (за винятком випадків забруднення та вичерпання підземних вод або порушення водоохоронного режиму на водозборах, яке спричинило забруднення цих вод).

 Від імені органу, зазначеного у цій статті, складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1) заступники керівника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань водного господарства в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів – штраф на громадян до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – до дев’яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) начальник, заступники начальника, начальники відділів управління комплексного використання водних ресурсів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань водного господарства в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів; начальники, заступники начальників, головні інженери басейнових управлінь водних ресурсів та їх регіональних підрозділів; начальники, заступники начальників, головні інженери обласних виробничих управлінь меліорації і водного господарства, міжрайонних та районних управлінь водного господарства; начальники управлінь каналів, завідуючі гідрохімічними лабораторіями –

штраф на громадян до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – до дев’яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) начальники відділів, головні та провідні спеціалісти басейнових управлінь водних ресурсів та їх регіональних підрозділів; начальники відділів, головні та провідні спеціалісти обласних виробничих управлінь меліорації і водного господарства, міжрайонних та районних управлінь водного господарства, головні та провідні спеціалісти гідрохімічних лабораторій –

штраф на громадян до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – до семидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

56) назву статті 242-1, частину першу та другу викласти в такій редакції:

«Статті 242-1. Органи центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища

Органи центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47 – 50, 52 – 55, 57 – 74, 76 – 77-1, статтею 78 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 78-1 – 79-1 та статтями 80 – 83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), частинами першою та третьою статті 85, статтями 85-1, 86-1, 87, статтею 89 (щодо диких тварин), статтею 90-1 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 91 – 91-4, статтею 95 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм ядерної безпеки), статтею 153, статтею 167 (щодо реалізації нафтопродуктів, екологічні показники яких не відповідають вимогам стандартів, норм та правил) і статтею 188-5.

Від імені органів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47 – 50, 52 – 55, 57 – 74, 76 – 77-1, статтею 78 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 78-1 – 79-1 та статтями 80 – 83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), частинами першою та третьою статті 85, статтями 85-1, 86-1, 87, статтею 89 (щодо диких тварин), статтею 90-1 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 91 – 91-4, статтею 95 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм ядерної безпеки), статтею 153 (щодо вимог з охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів і радіаційної безпеки), статтею 167 (щодо реалізації нафтопродуктів, екологічні показники яких не відповідають вимогам стандартів, норм та правил) і статтею 188-5 (щодо вимог з охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів і радіаційної безпеки) цього Кодексу, - Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища та його заступники, старші державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища, державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Чорного моря, Азовського моря, Азовського і Чорного морів та їх заступники, старші державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища.»;

57) абзац 27 пункту 1 частини першої статті 255 викласти в такій редакції:

«органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (статті 85, 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91, 164 – в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов’язаної з раціональним використанням, відтворенням та охороною природних ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами).»;

пункт 7 частини другої статті 255 викласти в такій редакції:

         „7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 63, 64 - 70, 73, 77,
77-1, 78, 82, 85, 85-1, 88-1, 89 (щодо диких тварин), 90, 91, 91-2, 153);”.

 

 ІІ. У статтю 246 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 25-26, ст. 131) внести такі зміни:

 

у частині другій слова «від п’ятдесяти до ста» замінити словами «від ста до двохсот»;

доповнити статтю приміткою такого змісту:

«Примітка: Під істотною шкодою слід розуміти таку шкоду, розмір якої у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.»

 

ІІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

 

Комментировать
"Стаття 73.Знищення або пошкодження лісів ....внаслідок забруднення хімічними та радіоактивними речовинами, виробничими і побутовими відходами, стічними водами, іншими шкідливими речовинами, підтоплення, осушення та інших видів шкідливого впливу, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від тридцяти до семидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."

В чем суть таких изменений закона?
Допустим, я посадова особа и осушил водоем, рядом со своим участком в целях использования его для мини-гольфа: 17х70=1190 грн. Даже в условиях рецесии, когда индексы моих ценных бумаг падают, мне до лампочки такие штрафы, если кто-то сомелиться оштрафовать.
Суть претензии - зачем что-то менять на такое же что-то?
Думаю просто пропиарится кому-то захотелось :(
Комментировать
Надоела реклама?
Поддержите DIRTY — активируйте Ваш золотой аккаунт!