Общественные инспектора рыбохраны


Доброго всем дня! Мы много говорим о браках и их печальных результатах их работы. Ниже предлагается Положение об общественных инспекторах рыбохраны, еще не вступило в силу, но уже опубликовано. Возможно и работать оно не будет, но де юре у нас у каждого пояаилась возможность проитводействовать бракам имея хоть какие то полномочия.

Про затвердження Положення про громадських інспекторів рибоохорони

Відповідно до статті 58 Закону України "Про тваринний світ" та статті 10 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про громадських інспекторів рибоохорони, що додається.

2. Державному агентству рибного господарства України (Дроник В. С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 09 жовтня 2002 року N 324 "Про затвердження Положення про громадських інспекторів рибоохорони", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за N 842/7130.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. П. Клюєв

Державне агентство
рибного господарства України

В. С. Дроник

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
24.02.2012 N 83

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 березня 2012 р. за N 401/20714

 

ПОЛОЖЕННЯ
про громадських інспекторів рибоохорони

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до статті 58 Закону України "Про тваринний світ" та статті 10 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів".

1.2. Громадський контроль у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів здійснюють громадські інспектори рибоохорони (далі - громадські інспектори) за їх згодою.

1.3. Громадські інспектори призначаються центральним органом виконавчої влади у галузі рибного господарства України та його територіальними органами.

1.4. Діяльність та контроль за роботою громадських інспекторів здійснюються центральним органом виконавчої влади у галузі рибного господарства України та його територіальними органами рибоохорони, які:

здійснюють підбір громадських інспекторів;

проводять інструктажі та семінари;

забезпечують нормативно-правовими актами;

координують роботу громадських інспекторів, ведуть облік проведеної роботи;

спрямовують роботу громадських інспекторів шляхом видачі планів та наказів на певні види робіт;

надають практичну допомогу в організації та проведенні рибоохоронних рейдів;

підводять підсумки роботи громадських інспекторів за рік.

II. Порядок призначення громадських інспекторів

2.1. Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України, які досягли 18 років.

2.2. Громадянин, який бажає бути громадським інспектором, подає до центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства України або до відповідного територіального органу рибоохорони заяву, подання організації, підприємства або установи, що його рекомендує, або письмове клопотання державного інспектора рибоохорони.

2.3. Громадські інспектори відповідно до поданої заяви призначаються спеціально уповноваженою особою центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства, керівниками територіальних органів рибоохорони після проходження ними співбесіди.

2.4. Громадські інспектори отримують посвідчення громадського інспектора рибоохорони встановленого зразка, який наведено у додатку 1 до цього Положення.

Облік посвідчень громадських інспекторів ведеться у журналі спеціально уповноваженою особою центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства України або у відповідному територіальному органі рибоохорони.

2.5. Посвідчення громадського інспектора за підписом осіб, визначених у пункті 2.3 цього розділу, видаються строком на один рік із щорічним продовженням за позитивними результатами роботи.

2.6. Громадський інспектор діє в територіальних межах повноважень органу, що видав посвідчення.

На кожного громадського інспектора ведеться картка обліку проведеної роботи громадським інспектором рибоохорони, форма якої наведена у додатку 2 до цього Положення.

2.7. Громадські інспектори здійснюють контроль у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів без звільнення від основної роботи та додаткової оплати праці.

2.8. Стимулювання громадських інспекторів, які беруть активну участь у здійсненні контролю у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів, здійснюється відповідно до законодавства.

III. Координація діяльності громадських інспекторів

3.1. Кожний громадський інспектор працює у взаємодії з державним інспектором рибоохорони і під його керівництвом у межах відповідного територіального органу рибоохорони.

3.2. Спеціально уповноважена особа або державний інспектор, за якими закріплений громадський інспектор:

надає йому практичну і методичну допомогу з питань здійснення громадського контролю у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів;

координує його діяльність;

проводить з ним навчання, регулярні інструктажі з охорони праці та техніки безпеки, ознайомлює його з нормативно-правовими актами, які регулюють здійснення громадського контролю;

залучає його до участі у перевірках виконання вимог законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів рибодобувними підприємствами, установами та організаціями (незалежно від форм власності), громадянами, які здійснюють вилучення водних біоресурсів.

IV. Права та обов'язки громадських інспекторів

4.1. Громадські інспектори мають право:

спільно з працівниками органів рибоохорони брати участь у проведенні перевірок дотримання вимог законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів рибодобувними підприємствами, установами та організаціями (незалежно від форм власності), громадянами, які здійснюють вилучення водних біоресурсів;

разом з працівниками органів рибоохорони доставляти осіб, які порушують законодавство у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів, до міліції чи в приміщення виконавчого органу сільської, селищної ради, якщо особа порушника не може бути встановлена на місці вчинення правопорушення;

проводити у випадках, передбачених законом, фотографування, звукозапис, кіно- та відеозйомку як допоміжні засоби для попередження і розкриття порушень законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів;

брати участь у підготовці для передачі до суду матеріалів про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів, і виступати як свідки;

роз'яснювати громадянам вимоги законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів.

4.2. Громадські інспектори зобов'язані:

дотримуватись вимог чинного законодавства під час проведення рейдів і перевірок;

виконувати покладені на них завдання;

подавати органу рибоохорони, який призначив громадського інспектора, щорічний звіт про проведену роботу не пізніше 1 січня наступного за звітним року.

V. Позбавлення повноважень громадського інспектора

5.1. Орган, що призначив громадського інспектора, правомірний позбавити його права виконувати обов'язки громадського інспектора з вилученням посвідчення у разі:

ненадання щорічного звіту;

негативної оцінки роботи;

учинення громадським інспектором порушень законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів, а також протиправних дій під час виконання обов'язків громадського інспектора.

5.2. Рішення про позбавлення права виконувати покладені обов'язки громадського інспектора з вилученням посвідчення приймається особою, яка призначила громадського інспектора, або керівником (його заступниками) центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства.

 

Директор Департаменту тваринництва
Міністерства аграрної політики
та продовольства України

А. А. Гетя

Комментировать
А чего я за!!! уже хочу туда вступить, может хоть тогда если поедешь на машине и заберешь рыб инспектора с собой, отвезешь на речку или озеро и ткнешь носом в сети (наверно каждый знает места где браки сети ставят) то будет какая то реакция а не по телефону мол у нас все на выезде и бензина нет.... бла бла бла Хотя наверно не вступит в силу, пару сетей на озерах ето одно, а промысловики с тем же инспектором делятся и привлекать общественность на ето они не захотят, зачем им лишняя шумиха? Если все же получиться то берите меня я за чем смогу помогу!!!
Тут не все так просто! Чиновники часто выдают желаемое за действительное. Это положение, к сожалению, не дает никаких реальных прав и полномочий общественным инспекторам рыбоохраны. По сути в сегодняшнем законодательстве не закреплены преференции "громадських інспекторів рибоохорони" - этого нет ни в Админкодексе ни в каком либо другом законе. Гордость же Госрыбагентства - Закон "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" гласит:
Стаття 10. Посадові особи органів рибоохорони мають право залучати до охорони водних біоресурсів громадських інспекторів рибоохорони. Положення про громадських інспекторів рибоохорони затверджує центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства за поданням центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства...
Стаття 22. Громадський контроль у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів здійснюється громадськими інспекторами рибоохорони. Громадський контроль громадських інспекторів рибоохорони у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів здійснюється відповідно до положення про них.
Указанный приказ Минагропрода является актом ведомственным, а следовательно, подзаконным и не решает проблему бесправия общественников.

Итак в итоге - госрыбоохрана может привлекать и контролировать общественников, выдавать им удостоверения, безоплатно их задействовать в работе, использовать при проверках и т.д. Что же могут сами общественники? Сами по себе - ничего! Вместе с сотрудниками рыбоохраны (и только!) во время рейдов проводить проверки, фиксировать нарушения, сопровождать нарушителей, готовить материалы и вести разъяснительную работу среди граждан. Сами же по себе и вне проверок... ну вы понимаете :-(
Есле в силу вступит ,то хоть на небольших водоемах порядок наведем.
Вот результат дезинформации чиновников и отсутствия правовой грамотности у населения! Такое же положение существовало все предыдущие годы. И общественники все это время так же существовали, получали бесполезные корочки и использовались штатными инспекторами - что изменилось? Навели порядок хоть на небольших водоемах???
Наверное самое главное это наше отношение к происходящему. Вы правы, ни одна власть не поделится властью с нами. Но если мы хотим своим потомкам показывать рыбу не только на бумаге или экране, то даже вооружившись этим незначительным подзаконным актом можно бороться. Вопрос лишь в отношении: приехали порыбачили увидели браков про себя поругались, здесь душу отвели и все. Зерно само не прорастет, нужна наша инициатива.
Это верно! Инициативных людей очень не хватает. И ленятся многие. Да что о рейдах и проверках? Вот даже в малом - попросил на форуме жителей Киевской области выслать мне на email или в личку фотографии в электронном виде по нарушениям в благоустройстве водоемов, застройке, замывам, стокам, земснарядам и браконьерству на территории Киевской области за 2011-2012 годы. И что? Хоть бы одну фотографию кто прислал... Хоть бы с мобилки :-( http://www.rybalka.com/forum/showthread.php?p=386539#post386539
С этим к сожалению или к счастью проблем не будет, сейчас начнется весна рыбацкая и поползут... а аппарат всегда при себе..
Зачем далеко ходить за примером. Обводной канал. В прошлом году отделили, наверное с километр, берег бетонным забором. Это в районе второго поворота в сторону Лебедивки. Там вообще скоро к берегу не подойдешь.
Таких примеров масса. Но на основе вот таких коротких сообщений в блогах и на форумах мы не можем подымать вопросы ребром в госорганах. Бездоказательно. Нет конкретики - просто слова! Прикрепите к посту фото или видео, изображение на карте, свызанные с происходящим документы, разузнайте кто это сделал (в сельраде или у местных жителей), укажите даты и т.д.
"проводити у випадках, передбачених законом, фотографування, звукозапис, кіно- та відеозйомку"- а прості громадяни не мають права знімати правопорушення?
Никакими законами это не запрещено! Значит мы, граждане, имеем право на это. Кто может запретить фотографировать природу например? А уж зафиксировать правонарушение имеющимися у вас подручными средствами мы просто обязаны по Конституции! Между прочим есть даже криминальная ответственность за сокрытие правонарушений...
В моих местах сети в нерестовый период ставят ночью -нужна спец. техника для ночной сьемки .И делают это в буние дни -надо на работу .Те кто остаются на месте не владеют даже телефоном - мне кажется надо доводить до ведома населения телефоны определенных лиц и заинтересованных оранизаций и обновлять эту инфо пару раз в год - для запоминания, особенно мобильных корреспондентов и наладить передачу инфо в каждом районе области и тд . так, чтобы нарушителей успевали обезоружить и заснять. Обычный человек ,не каждый сможет противостоять или " захочет войны" . А войну вести надо на всех фонтах и уровнях - власти ,закона а самое главное с самого начала - воспитания. http://photographer.rybalka.com/blog/view/1138/
Ничего нового не добавилось, как были бесправными - так и остались.
Оно и не удивительно, зачем же гос-чиновникам контроль со стороны общественности. Точнее пусть он будет - но под контролем...
Добрый.
Так может хоть точечными уколами страху чуть понагонем? Просто, хотя бы по возможности, принуждать их делать свою работу?
Лично мне, зная многое о ходе браконьерства в моих краях, не хватает только номера телефона конторы для оповещения о правонарушении и реагирования. Ибо местные правозащитники только обнюхаются со злодеями, пообзвонятся и все на том.
Фактически устранение 10 экипажей браков - сохранит прилично рыбожизней! Как по мне, так пусть или работу поищут или идут за права свои бороться, за качество жизни. А то выходит правительство людей давит на лавэ а люди, по пути минимального сопротивления, природу давят.
В прошлом году часто рыбачил в районе Кременчугской ГЭС, в 5 утра легко насчитать 3-7 раз от берега - до берега. Привязуют сеть прям к бетонным пилонам ГЭСа. Более 1500м сети на лодке у ребят :-) ,трудоголики. А шо робить я її нема?!
Поймать в час Х - легко, но не кому.... А будет и мотор и судно и сеть и рыба и машина с прицепом. Ждек Пот (как выражаются гаишники). Было бы желание, поймать брака не проблема.
А мы именно точечными "уколами" и работаем, по системе общественников. На неделю одной инъекции обычно хватает, конечно если случай не запущен вообще.
А вот на счет "пилонов Геса" - так это вообще класс, высший. Там же прет со всех сил, что же это за сети и геркулесы? Их что, они руками снимают??
ГЭС имеет график работы. Т.е. с потемнадцати до 7 утра - тишь да гладь, только браки веслами погрюкивают да моторами орут не стесняясь (заплачено). Ставят кто как - а вот собирают все в одно время - под утро - перед стартом турбин. Так что ночью никаких течений нет, и под легкий бодунец выбирают сети и отдыхать... На фото, слева как ряд гаражей разделенных бетонными столбами, находятся турбины (12 штук), от к этим столбам и крепят сети самые наглые. Дело в том, что за день под турбинами наглушит уйму мелочи - а ночью собирается сом, судак, жерех и т.д. покушать - на них и расчет.
Нужен честный силовик/правозащитник в Кременчуге для реагирования. Тут не нада круглый год в засаде на пузе лежать - пришел - увидел - победил. Кстати, охрана ГЭСа живет на рыбе. По сеткам не выступают, только дорожки (на работе всетаки), а вот драчом или косой помахать эт за здрасти, прям под турбиной. Снасть: леска 1мм, тройник со свинцом до 15 см шириной, а лучьше несколько (паравозиком). Дело беда парни, не видать нам рыбы в реках....
Да... как у вас все запущено...
Комментировать
Надоела реклама?
Поддержите DIRTY — активируйте Ваш золотой аккаунт!