"Кінаховський прорив" у галузі рибного господарства України.


 

12 лютого 2009 року в приміщенні Української спілки промисловців та підприємців відбулася нарада Антикризової громадської ради УСПП з питань подолання кризовіх явищ у галузі рибного господарства України.

 


Міжрегіональна спілка рибогосподарських об'єднань та підприємств «Південьрибцентр»


м. Київ вул. Хрещатик 34 тел. 8(044) 944-23-06; 251-70-62, 8(050) 828 17 90

№ 2/09-1                                                                                                      від 02 лютого    2009р.

Президенту УСПП Кінаху А.К.Шановний Анатолію Кириловичу!Громадські організації галузі рибного господарства України та ділова спільнота країни занепокоєні стрімким занепадом обсягів вирошування риби та інших водних живих біоресурсів, а також виробництва продукції їх переробки у державі за останні півроку у зв'язку з фінансовою-економічною кризою та не ефективними діями органів державної влади по подоланню її негативних наслідків.

Тому вважаємо за необхідне просити Вас в межах Антикризової громадської ради УСПП провести 10 лютого 2009р. нараду за участю провідних фахівців галузі рибного господарства України та громадських діячів з питання розробки антикризових заходів.

Вважаємо, що проведения цієї наради під Вашим керівництвом допоможе об'єктивно проаналізувати сучасний стан галузі рибного господарства України та напрацювати необхідні документи та пропозиції до органів державної влади для швидкого і ефективного подолання кризових явищ.

3 повагою

Заступник Голови                                                                                                            В.П. СкарлатПроект

Порядок денний

наради Антикризової громадської ради УСПП з питань подолання кризових явищ у галузі рибного господарства Україним. Київ                                                     12 лютого 2009 року1.Сучасний   стан  реального   сектору  економіки   України     в  умовах
поглиблення світової фінансової кризи.

(Доп. Кінах А.К.)

2.Сучасний  стан  харчової  і   переробної  промисловості   України     та
перспективи розвитку.

(Доп. Коротецький В.П.)

3.Пропозиції   співпраці   в   галузі   рибного   господарства   з   країнами
Центральної Африки.

(Доп. Гук O.I. співдоповідач Нижник Ю.В.)

4.Антикризові заходи галузі рибного господарства України

(Доп. Волков.В.В., співдоповід. Кугутяк Я.М., Куренний І.М., Скарлат В.П., Вардинець І.С.)

5.Обговорення питань   сучасного стану галузі рибного господарства та пошук шляхів подолання кризових явищ.

(Учасники наради: Донець Ю.М., Літвінов B.I, Мілованов С.Г., Красуленко СВ., Громовий A.M., Васюта В.В.).Проект

Резолюція

учасників наради Антикризової громадської ради УСПП з

питань подолання кризових явищ у галузі

рибного господарства України

м. Київ                                                             12 лютого 2009 року


Роботодавці, підприємці, науковці, ділова спільнота та громадські організації галузі рибного господарства України відзначають, що стрімкий занепад об'ємів вилову, вирощування риби та її переробки в Україні за останній час є не стільки комплексом об'єктивних факторів негативного впливу світової фінансової та соціально-економічної кризи, скільки в першу чергу наслідками:

1.Помилкової політики керівництва держави по формуванню
керівного складу Держкомрибгоспу.

2.Відсутності підтримки урядом пріоритетного кредитування

рибогосподарських підприємств, які займаються відтворенням
рибних запасів в водоймах України, а також відсутності всебічної
підтримки рибогосподарських підприємств органами місцевого самоврядування, тощо.

3.Вкрай низьких обсягів приватних інвестицій та державного
фінансування галузі рибного господарства України.

4.Відсутності стратегічної політики держави в питаниях розподілу
земель  водного  фонду для  рибогосподарського  користування  та
контролю їх цільового використання.


5.Ігнорування урядом і Верховною Радою Закону України Про
загальнодержавну програму розвитку рибного господарства України до 2010 р.(19.02.2004 р. № 1516-IV).

6.Відсутності необхідної законодавчої бази для функціонування галузі
рибного господарства України.

7.Відсутності підтримки уряду щодо спрощення вкрай складних міжвідомчих процедур оформления необхідної    документації рибодобувного флоту.

8.Помилкової урядової політики підтримки імпортно-орієнтованих риботорговельних підприємств України за рахунок   відсутності підтримки розвитку власних рибогосподарських підприємств.

9.Надання урядом дозволу на приватизацию основних  державних рибогосподарських підприємств і в першу чергу комплексів по відтворенню рибних запасів в водоймах України.

10.Загальної політичної та економічної нестабільності у державі, яка мінімізувала інвестування галузі рибного господарства як з боку іноземних так і вітчизняних інвесторів.

11.Злочинної діяльності діючого керівництва Держкомрибгоспу. Це насамперед:

> примусове, незаконне звільнення провідних фахівців галузі і прийняття на роботу людей по принципу особистої довіри;

>    побудова «фінансової піраміди» в органах   держрибоохорони  знизу до верху;

> стягнення хабарів з користувачів за всілякі   послуги   по наданню дозвільних документів Держкомрибгоспом, кадрових призначень, тощо;

>  провадження системы надання переваг окремим рибогосподарським підприємствам користувачам    водних живих ресурсів з метою одержання особистих дивідендів;

> політичне переслідування керівництвом Держкомрибгоспу з метою помети окремих фахівців, громадських організацій галузі, їх лідерів, а також усіх рибогосподарських підприємств, які не бажають працювати в злочинних схемах і які виступили проти діючої системи;

> невиконання усіх раніше прийнятих державних та галузевих програм розвитку рибного господарства;

>  організація рейдерства підприємств галузі з метою подальшої їх   приватизації   за   безцінь   та   перепрофілювання   не   по призначенню  з  метою  одержання дивідендів  від продажу
майна та землі.

Саме ці основні помилки влади і злочинна діяльність керівництва Держкомрибгоспу спровокували кризу галузі ще до початку світової фінансової кризи. Хоча галузь рибного господарства України є об'єктивно найбільш захищеною від негативних проявів зовнішнього впливу.

Для запобігання подальшого занепаду галузі рибного господарства України в умовах світової фінансової і соціально-економічної кризи пропонуємо зробити наступні кроки:

 1. Звернутися до органів державної влади щодо  перебування  на посаді керівництва Державного комітету рибного господарства України.

2. Кабінету Міністрів України розробити програму пріоритетного кредитування рибогосподарських підприємств які займаються відтворенням рибних запасів в водоймах України.

3. Кабінету Міністрів України прийняти відповідну постанову, яка б забороняла ввезення в Україну та продаж ліскових риболовних сіток китайського, російського та іншого виробництва.

4. Розробити та законодавче затвердите спрощені механізми надання земель водного фонду в користування рибогосподарськими підприємствами, а також розробити діючий механізм контролю з
боку держави цільового використання цих водойм і повернення їх
під державне управління в разі неефективного використання.

5. Заборона Кабінетом Міністрів України дозволу на увезення в
Украшу некондиційної та зараженої анізакідами риби.

6. Введения мораторію на будь-яку приватизацію державного майна у галузі рибного господарства України на період фінансової кризи в Україні.

7. Розробка і термінове прийняття пакету нормативно-правових документів та основних Законів України, що стосуються вдосконалення функціонування фукціонування рибного господарства держави.

 

alt

Виступ пана Кінаха А.К.

alt

  Останній "марш-кидок" пана Волкова В.В.

Висловлюйте свої думки, панове рибаки!!!

Kok©

Комментировать
Для запобігання подальшого занепаду галузі рибного господарства України в умовах світової фінансової і соціально-економічної кризи... Звернутися до органів державної влади щодо перебування на посаді керівництва Державного комітету рибного господарства України.
Больше и читать не хочется. Дай бог, чтобы я ошибалась! :(
Партия когда-то была такая ПОРА. После поддержки Волкова исчезла, теперь Кинах туда полез. Это его закат ...
согласен. собрались неудачники - типа вместе "батьку бить легче"... фиг там...
Я так понимаю Волков не оставляет в покое свою мечту о повальном промышленном вылове рыбы ... Ну неужели там столько денег, чтобы так долбить в одну точку ??? Да и с Кинахом надо поделиться ... странно.
сегодня мне он поведал новую идею (когда я спросил у него: запретят ли промышленный лов на внутренних водоемах - если он вернется в Комитет на должность?). вот что поведал примерно дословно: "да, я отстаиваю эту идею. хочу предложить такой вариант - 30% площадей водоемов превращаются в ихтиологические заказники, 30% используются для интенсивного рыбопроизводства, остальное - отдаем рыбакам-аматорам"...
короче - я уже и не знаю какой черт страшнее....
А потом г-н Волков с барского плеча отдаст рыбакам "мертвую воду", руководствуясь принципом: "На тобі Боже, що мені негоже...". Тогда рыбакам будет больше шансов поймать рыбу в собственной ванне.
Помилкова політика керівництва держави по формуванню керівного складу Держкомрибгоспу - этот пунктик г-н Волков писал:)
5. Заборона Кабінетом Міністрів України дозволу на увезення в Украшу некондиційної та зараженої анізакідами риби.
Наша Украша? :)
Судя по доку, там люди мягко говоря "не совсем в теме" :(
Саша, а у нас в "верхах" вообще кто-то - "в теме"? :(
100% они вообще не в теме... я б такие доки стыдился бы даже в подьезде вешать...
Міжрегіональна спілка рибогосподарських об'єднань та підприємств «Південьрибцентр» - мабудь нове "дитя" пана Волкова. І те, що він не встиг "накоїти" в Держкомрибгоспі, збирається "коїти" від спілки та УСПП.:(
оно не столько новое, сколько вовремя созданное - на злобу дня так сказать :)
вспомните ГОР (Громадську охорону рыбы), созданную в аккурат под тот митинг на Контрактовой площади - сколько она прожила? ровно один день. зато какие флаги реяли над трибуной!!!
Все это цыничное очковтирательство и попытка лузера Волкова сотоварищи публично рвануть на себе тельняшку, ударить себя копытом в грудь и как можно громче промычать: "За державу обидно!!!", но при этом приследуя одну единственную цель - вернуться в обойму и дограбить недограбленное.
Очень много "мутной воды" в этом воззвании, но если зрить в корень то правда, как оказалось, лежит на поверхности и невооруженным глазом видно, что г-н Волков со своими кунаками поставил во главу угла:
1. Помилкової політики керівництва держави по формуванню керівного складу Держкомрибгоспу.
Наверное очнь хочется г-ну Волкову с подельниками вернуться обратно к корыту...
как всегда Небраконьер лупит в точку - вернее не скажешь!!!!
спасибо тебе, сорвал с моих уст сие резюме.
я после записал интервью с Волковым - так он там не скрывал своего желания вернуться в кресло Главы Комитета. и по новому все закрутить.
Наверное очнь хочется г-ну Волкову с подельниками вернуться обратно к корыту...

Ну, новоря прямо - не наверное, а НАВЕРНЯКА!

А вообще, все как обычно - Люди (т.е. мы в данном случае) ждут, что ж примут для них (т.е. нас), а вот рассматривают\принимают эти деятели токи для себя...
Так что еще малехо покурим - и за вилы!
Вилами только дров наломаеш .Вождь нужен племени индейцев и чтоб знал как сделать быстро и без большой боли .Иначе завязнем в войне.
Прочитал все это одним глазом( второй напрягать было жалко) т.к понял, что в нашей стране никто это читать, а тем более исполнять не будет !Государство , где игнорируются законы Конституции, что еще добавить, не нормативную лексику?
......
3. Пропозиції співпраці в галузі рибного господарства з країнамиЦентральної Африки.
(Доп. Гук O.I. співдоповідач Нижник Ю.В.)

Может ещё с Сомали хотят сотрудничать и опыт перенимать собираются
:))
кстати, без шуток - и с Сомали тоже (я там был сегодня и все слышал). а также с Конго, Габоном, Анголой и т.д.
Ну да, европейский опыт по запрету промышленного вылова на внутренних водоемах им не подходит.
эти придурки, если увидят свою выгоду, и пираний в наши реки завезут...
Я,коли почув: "Дiлова спiльнота..." - мене ледь не знудило...:(((((((((((
наверное тебя таки знудило :
потому что мы когда пришли - тебя уже не застали... (мы опоздадли где-то на минут 30-40 - пробки чтоб их...)
Долой самодержавие!!!!
О ! И Кременчуг с нами ! :)
В Кременчуге тоже водные ресурсы есть! Отож! :)
я свои мысли - искренне и в большем обьеме - выложил здесь http://www.rybalka.com/forum/showthread.php?t=973
Я конечно не против законности,и законов по урегулированнию деятельности по улучшению...и.т.д и т.п. ТФУ...Прошу правильно меня понять,вот пришёл я домой и поделав дела первой необходимости по дому и по хозяйству,бегу к компу чтоб окунутся в атмосферу любимого сайта...решил глянуть что нового в законодательстве и в сфере приумножения рыбных запасов.Очень внимательно всё прочёл,просмотрел,послушал и даже ссылки полистал и прочёл,и пришол к следующим выводам:
1.Есле бы рыба узнала что ей уготовить хотят,убежала бы по суше из Украины в океан и всем своим предкам заказала бы сюда не соватся,бо даже рыбе понятно что всё что следовало в последние годы за словами(Кабінету Міністрів України розробити програму...)ни чего хорошего не следовало,и в последствии лучше аж ни как не становилось,а тока хуже...в крайнем случае оставалось так как было.
2.Как то грустно становится на душе от того что,после земли и заводов,квартир и пароходов,взялись и за природу.Осталось только в рыбалку вмешатся чиновникам и политикам.Доведут эти "КРАСАВЧЕГИ" до того,что станем налоги платить (За использование природных ресурсов) и 32 справки собирать,чтоб выйти на берег и три раза бросить блесну БЕЗ КРЮЧКА в пустов водоём.И будет всё как с дорогами...
И ТРЕТЬЕ и последнее: Вот начнут привлекать инвесторов и инвестиции,и станет всё как с теми бедными,загублеными арендаторами ставками,а некоторые и сами люди угробили ради сиюминутной наживы. Уже имеем захваченую под бизнес и в частное пользование береговую линию и живописные луга,протоки и заливы(под прикрытием законотворчества об аренде)осталось только ИМ вцепится своми клешнями в реки с рыбой и в леса с грибами,и обнести всё глухим и холодным бетоном...и УСЁ!!!
Да простят меня ФОРУМЧАНЕ И СВЯТОЙ НИКОЛАЙ,НАШ ЗАЩИТНИК-ели я в чём то был не прав...
В башке такая путаница , что и не знаешь как дальше жить.
Так и хочется спросить у господ : "Доколе?"
читаешь читаешь такого рода документы и понимаешь ... НЕ ВСЁ ЕЩЁ РАСПРОДАНО и не с всего ещё можно делать бабки ... Как только такие ЧЕРТИ прийдут к власти с своими прихлебателями , так сразу наделают заказников со всеми вытекающими последствиями !!! Нерестилища как замывались , так и будут замываться . Рыбу как долбили сетями и электроудочками , так и будут продолжать избивать но уже под крышей на самых верхах !!!
Да как вообще можно садится за один стол и о чем-то договариваться с г-ном Волковым? О чем говорить с человеком, которого даже нынешняя "власть", насквозь прогнившая, полностью разъеденная коррупцией и жаждой наживы, под давлением общественности выставила за дверь с "волчьим билетом".
Сегодня народу все больше оказывается без работы на улице, и он уже очень злой. Тем временем, оружие скупается усиленными темпами. Будет мокрота…
Мдя... Собрались, поп...здели и отправились дальше дерибанить неньку-Украину... З-А-Д-О-Л-Б-А-Л-И!!!((((
Спасибо, Костя, за оперативную сводку. Бум ждать очередной провокейшн...
докладываю: очередной провокейшн запланирован на следующую среду, под стенами Кабмина.
там состоится что-то вроде реинкарнации г-на Волкова - митинг в поддержку его возвращения в кресло главы Госкомрыбхоза.
думаю надо сходить, тем более меня туда пригласили :)
Может нам тоже собраться на улице напротив ?
я только за. нужно держать руку на пульсе - мало ди что задумали. опять окажется что мы "были за"
Ну врядли с плакатом "мы против Волкова" мы будем "за" :)
в таком случае согласен))) только я бы написал - "мы против всех"!!!
Что задолбали то задолбали!
Лопнет скоро терпение у народа, ой доиграются наши хапуги на вила всех посадим!
Можно уточнить в котором часу состоится этот цирк под стенами цирка?
Нужно сходить посмотреть и опротестовать эту лабуду.
Первый киНАХ протягывает своего кореша. Знаю не по наслышке, как они оба херсонские ВУЗы заканчивали - как учились, так и работают...
Комментировать
Надоела реклама?
Поддержите DIRTY — активируйте Ваш золотой аккаунт!